CÁC QUỐC GIA/TỔ CHỨC CÓ LƯỢNG DỰ TRỮ VÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI

CÁC QUỐC GIA/TỔ CHỨC CÓ LƯỢNG DỰ TRỮ VÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI
Dự trữ vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng lên 1.658 tấn vào cuối tháng 6/2015 tương đương 57% kể từ lần điều chỉnh cuối cùng hơn 6 năm trước, vươn lên đứng thứ 6 trong 10 quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới.